Kumpulan Percakapan Bahasa Sunda Terbaru

Rating: 100% 6390


Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Mengikut Jantina di ...

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Mengikut Jantina di Luar Kelas 55 DAPATAN KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA PELAJAR CEMERLANG DAN PELAJAR LEMAH LELAKI

Download - Sun, 24 May 2015 14:57:00 GMT

PERANAN WAYANG KULIT DALAM KONTEKS SOSIO BUDAYA MASYARAKAT

2 i) Wayang Kelantan (disampaikan dalam bahasa Melayu loghat Kelantan dan berasas kepada pengaruh Patani). ii) Wayang Melayu (disampaikan dalam bahasa Melayu berpengaruh

Download - Sat, 23 May 2015 08:10:00 GMT

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU DALAM MENANGANI ...

1 strategi pengajaran dan pembelajaran guru dalam menangani masalah pertuturan dan bahasa kanak-kanak autistik siti hodijah binti zamakshshari

Download - Sun, 24 May 2015 02:26:00 GMT

KAJIAN MASALAH PENDENGARAN DAN SARINGAN MUTASI A1555G GEN ...

KANDUNGAN Kandungan Muka surat TAJUK DEDIKASI PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SINGKATAN ABSTRAK – Versi Bahasa Melayu

Download - Fri, 22 May 2015 00:55:00 GMT

BAB 2 TG 4: SUMBANGAN TAMADUN Pemerintahan dan Pentadbiran

1 BAB 2 TG 4: SUMBANGAN TAMADUN Pemerintahan dan Pentadbiran Tamadun Yunani: Ciri ...

Download - Sat, 23 May 2015 17:07:00 GMT

PEMBENTUKAN NILAI-NILAI MURNI MASYARAKAT SEMAI MELALUI ...

1 pembentukan nilai-nilai murni masyarakat semai melalui konsep pandang dunia (world view) : satu analisis awal mohd mizan bin mohammad aslam

Download - Fri, 22 May 2015 13:27:00 GMT

Tret Personaliti Dan Faktor Pemilihan Kerjaya Dalam Bidang ...

Tret Personaliti Dan Faktor Pemilihan Kerjaya Dalam Bidang Perguruan Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Download - Sun, 24 May 2015 11:44:00 GMT

Page 1