Kumpulan Drama Baru Untuk Dua Cewek Dan Tiga Cowok

Rating: 98% 7359


Teknik Drama Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa ...

Teknik Drama Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu: Tinjauan Terhadap Sikap Dan Minat Murid Orang Asli Di Sekitar Negeri Pahang Oleh:

Download - Sun, 07 Sep 2014 22:42:00 GMT

TRADISI LISAN DAN PELANCONGAN DI MALAYSIA: SATU SARANAN

pertemasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Oka A. Yoeti 1985 :109). Pada tahun 1997 sektor pelancongan di Malaysia merupakan satu

Download - Thu, 21 May 2015 11:55:00 GMT

Keberkesanan Modul Pengajaran Fizik Yang Dibangunkan ...

31 OBJEKTIF KAJIAN Secara amnya objektif kajian ini adalah untuk menghasilkan modul pengajaran yang berkesan dan secara khususnya: (i) Menyediakan modul pengajaran ...

Download - Wed, 20 May 2015 12:25:00 GMT

PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA MELALUI PENDIDIKAN SASTERA

Pembentukan Negara Bangsa Melalui Pendidikan Sastera Bahasa, budaya dan sastera adalah komponen subjektif yang merupakan unsur intangible

Download - Wed, 20 May 2015 17:47:00 GMT

TEATER EKSPERIMENTAL MELAYU: SATU KAJIAN BENTUK DAN ...

TEATER EKSPERIMENTAL MELAYU: SATU KAJIAN BENTUK DAN STRUKTUR TEKS DRAMATIK oleh FAZILAH HUSIN Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi

Download - Thu, 21 May 2015 23:00:00 GMT

dasar - LAMAN UTAMA

Dasar Industri Kreatif Negara 2 PENGENALAN Perkembangan semasa ekonomi global menunjukkan industri kreatif adalah salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi dan ...

Download - Fri, 22 May 2015 14:24:00 GMT

Page 1