Kumpulan Drama Baru Untuk Dua Cewek Dan Tiga Cowok

Rating: 100% 7605


SATU TINJAUAN: KEPENTINGAN MUZIK SEBAGAI MATA PELAJARAN ...

Matlamat mata pelajaran muzik KBSM adalah untuk: (a) melahirkan pelajar yang berilmu, berkemahiran dan berpengalaman muzik, (b) membolehkan pelajar mempunyai ...

Download - Wed, 06 May 2015 14:00:00 GMT

Keberkesanan Modul Pengajaran Fizik Yang Dibangunkan ...

31 OBJEKTIF KAJIAN Secara amnya objektif kajian ini adalah untuk menghasilkan modul pengajaran yang berkesan dan secara khususnya: (i) Menyediakan modul pengajaran ...

Download - Wed, 06 May 2015 04:20:00 GMT

TEATER EKSPERIMENTAL MELAYU: SATU KAJIAN BENTUK DAN ...

TEATER EKSPERIMENTAL MELAYU: SATU KAJIAN BENTUK DAN STRUKTUR TEKS DRAMATIK oleh FAZILAH HUSIN Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi

Download - Sun, 03 May 2015 12:09:00 GMT

dasar - LAMAN UTAMA

Dasar Industri Kreatif Negara 2 PENGENALAN Perkembangan semasa ekonomi global menunjukkan industri kreatif adalah salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi dan ...

Download - Tue, 05 May 2015 08:53:00 GMT

Page 1