Fungsi Pantun Bagi Para Remaja

Rating: 99% 1807


KEDAULATAN DAN KESELAMATAN NEGARA TANGGUNGJAWAB BERSAMA

5 Kepentingan kedaulatan adalah untuk mengekalkan kewujudan negara bangsa . Hidup sesuatu bangsa tidak hanya bergantung kepada bangsa itu sahaja .

Download - Thu, 21 May 2015 07:37:00 GMT

TRADISI LISAN: SATU PENILAIAN SEMULA OLEH; DR. HAJI SYED ...

kepada situasi tertentu iaitu situasi hidup sesebuah masyarakat yang saling bantu membantu. Bagi peribahasa “seperti isi dengan kuku” merujuk kepada dua orang ...

Download - Thu, 21 May 2015 03:27:00 GMT

Page 1