Contoh Percakapan Bahasa Jawa Menggunakan Parikan Dan Wangsalan

Rating: 100% 6015


Kalimat dalam Bhs Indonesia - Pustaka Ilmiah Universitas ...

1 KALIMAT DALAM BAHASA INDONESIA Wagiati Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran 1. Pengantar Makalah ini merupakan salah satu upaya untuk membantu pemahaman mengenai ...

Download - Sun, 03 May 2015 13:21:00 GMT

BERITA HARIAN Isnin, 13 Jun 2005 Halaman Lima Kamus Dewan ...

BERITA HARIAN Isnin, 13 Jun 2005 Halaman Lima K AMUS De-wan Edisi Keempat,kamus ekabahasa yang terbaharu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) kini telah terbit dan ...

Download - Tue, 05 May 2015 03:24:00 GMT

Page 1