Cerita Rakyat Dalam Bahasa Jawa Krama

Rating: 100% 5460


PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PROGRAM ...

Daftar Judul Tesis (PB/S2) © Program Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, 2010 | 5 | 55. Keterampilan menyimak Bahasa Indonesia : studi korelasional pengetahuan ...

Download - Mon, 25 May 2015 18:52:00 GMT

Mohammad Fadzeli Jaafar (6754)

6 8. Nor Hayati Azizul Rahman, Pemerian makna leksikal ‘air’ dalam perkamusan: analisis semantik kognitif. MA in Social Science, Programme of Linguistics.PPBL ...

Download - Tue, 26 May 2015 13:08:00 GMT

Soal Sejarah kelas XI I. Pilihan Ganda - Situs Resmi

d. Jaya Prasasti e. Bahasa Sanskerta 7. Kitab yang digunakan sebagai pedoman atau dasar-dasar dalam pembangunan suatu candi yaitu kitab .... a.

Download - Thu, 28 May 2015 13:55:00 GMT

SOALAN DAN LATIHAN : TINGKATAN 1 - Selamat

Mengawal Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Jawa 13. Maklumat diatas menerangkan tentnag kerajaan A. Majapahit C. Melaka B. Srivijaya D. Acheh

Download - Tue, 26 May 2015 00:00:00 GMT

Page 1